Prosjekt

Espira Opaker barnehage har sammen med fem andre barnehager i Espira sagt ja til å være pilotbarnehage for Bravo. Konseptet er utarbeidet av spesialpedagog Heidi Aabrekke.

Bravo-leken passer for alle barn i deres tre første leveår, og den kan lekes både hjemme og i barnehagen. Bravo-leken kan lekes på flere språk og tilbys både til barn med og uten spesielle behov. Eldre barn kan også leke, men hjernen er mest mottakelig for stimulering de første tre til fire årene, derfor er det viktig å starte så tidlig som mulig.

Bravo-leken er en 10 – 15 minutters lek sammen med barna. Målet er å fremme språkutviklingen ved å bedre forståelsen og øke ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser sammen med trygge voksne. Vi leker Bravo fordi vi vet at barn som lærer tidlig, lærer mer og raskere senere i livet. En slik ekstra tidlig, helhetlig innsats kan forebygge lese- og skrivevansker.

 

Personvern og cookies