Bolla Pinnsvin

Bolla Pinnsvin er en avdeling for de yngste barna i barnehagen. Vi har stort fokus på å få en god start i barnehagen, og at overgangen fra hjemmet og barnehagen skal være til det beste for hvert enkelt barn. Det vil si at vi i nært samarbeid med foreldene tilpasser oss rutiner som barnet har når det begynner i barnehagenAlle barn og foreldre får tildelt en fast kontaktperson ved oppstart. Etter hvert som barnet blir tilvendt og trygt i barnehagen tilpasser barnet seg mer og mer de rutinene vi har i barnehagen.   

Hver dag deler vi barnegruppen i to, slik at en gruppe er inne og en gruppe er ute. Vi har det samme på ukeplanen to dager på rad, på den måten sikrer vi oss at alle barna på avdelingen får det samme tilbudet. Når vi deler oss i grupper har vi ulike aktiviteter som bygger på Espira sine satsningsområder, realfag-språk-bevegelse, samt at vi jobber i tråd med temaene i årsplanen  

Vi har turdag en dag i uka, turene våre går ikke så langt. Barna på Bolla Pinnsvin går så langt ett og to års gamle ben orker å krabbe eller gå. Det vil si at vi går på tur innenfor barnehagens område. Målet med turen er at barna selv kan krabbe eller gå til turmålet. På starten av barnehageåret utforsker vi området i nærheten av Bolla Pinnsvin, men lengere ut i året kan vi gå litt lengre turer, som på andre siden av barnehagebygget og til grillhytta vår. 

Personvern og cookies