Brumlemann

Brumlemann er en avdeling for de mellomste barna, i alderen 3 til 4 år.  

På Brumlemann er vi opptatte av at barna opplever mestringsfølelse, bygge vennskap, selvstendighet, utvikler ett aldersadekvat språk Vi er opptatt av fortellinger og eventyr. Hverdagssamtaler og gjenkalling er noe av det vi vektlegger blant annet under måltidene. 

På vår avdeling deler vi oss ofte i mindre grupper.  

Vi har lekegrupper med fokus på frilek, vennskap og språk, og grupper når vi jobber med store og små prosjektarbeid. Når vi jobber med prosjektarbeid jobber vi med temaer fra årsplanen vår og fra rammeplanen.  

Vi har en fast turdag i uka. Her får barna ofte være med å påvirke hvor turen går og aktiviteter vi skal ha på turen. Etter hvert som barnegruppen utvikler sine motoriske ferdigheter går turen til nye spennende plasser.  

På turdagen har vi fokus på hva barna er opptatte av, og vi kan ta med oss prosjektarbeid ut på turene våre 

Vi på Brumlemann trives ute og ser at uteaktiviteter er et viktig utgangspunkt for lek og læring, og for å oppleve mestring og glede. Målene våre for tur er at barna skal få oppleve glede, mestring, fellesskap og læring.  

Personvern og cookies