Brumlemann

Brumlemann er en avdeling for barn mellom 3 og 6 år. Vi er opptatt av at barna skal få god plass til lek i barnehagen, samtidig som vi tilbyr et variert spekter av mer styrte pedagogiske aktiviteter. Vi mener det er viktig at barna skal oppleve glede og mestring ved å være sammen med hverandre og oss voksne, og har stort fokus på gode relasjoner på avdelingen.

Vi er opptatt av at barna skal oppleve glede ved å være ute i all slags vær, og er ute minst en økt hver dag. Vi har turdag på tirsdager, og går på turer i nærmiljøet. Alle barna skal kunne gå hele turen på egne bein. På turene våre kan vi utforske naturen f.eks. ved naturbingo, undre oss over små og store spørsmål, ta med ball o.l. til fotballbanen osv. Det er bare fantasien som setter begrensninger for hva vi kan gjøre når vi er på tur.

Espira har utarbeidet en egen veileder for skolestarterne – «SkolEspira». På onsdager samarbeider vi med Friskus om å ha samling for Skolespirer.

På Brumlemannlytter vi  til barnas innspill i hverdagen, og setter av egne dager som vi kaller «barnas ønskedag». Disse dagene følger vi barnas initiativer så langt det lar seg gjøre.

Avdelingen gjennomfører bravolek som er et sanse motorisk språkstimulerende program for alle barn. Dette gjør vi i et intervall på 4 uker om gangen, for så en pause på fire uker osv.

Foruten dette er vi i det daglige fokusert på å følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Vi bruker Espiras egne fagkort, for å sikre at vi tilbyr aktiviteter som dekker alle fagområdene i Rammeplanen.

 

 

Personvern og cookies