Helene Harefrøken

Helene Harefrøken er en avdeling med barn i alder 3-5 år. Barnehageåret 2015/16 har vi  ingen Skolespirer på Helene Harefrøken.

Hver mandag baker vi sammen med en gruppe barn, som regel er det noe til vårt lunsjmåltid. Avdelingen gjennomfører Bravolek som er et sanse motorisk språkstimulerende program for alle barn. Dette gjør vi i en intervall på fire uker om gangen, for så en pause på fire uker osv. Vi er opptatt av at alle barn skal ha en venn, være en venn og beholde en venn. Vi har lekegrupper på tvers av alder og kjønn, samt at vi har lesegrupper for barna.

Vi har tur dag hver tirsdag hvor barna har med seg mat og drikke i tursekken sin, som de får tildelt når de begynner i barnehagen. Torsdager benytter vi oss av gymsalen som er i Flerbrukshuset. Vi har et variert ukeprogram (Ukeplan) med forming og ulike aktiviteter.

 

 

Personvern og cookies