Helene Harefrøken

Helene Harefrøken er en avdeling med barn fra 2,5 til 4 år.  

På Helene Harefrøken er vi opptatte av at hvert enkelt barn blir sett og møtt med anerkjennelse og respekt hver dag. Vi har delt barnegruppen inn i to basisgrupper, og begge basisgruppene er igjen delt i to mindre grupper. Disse gruppene er våre naturlige grupper når vi deler barna i lekegrupper gjennom dagen. Gruppene sitter også sammen og spiser ved måltidene i barnehagen.  

Vi jobber med Espiras satsningsområder, Bevegelse, helse og realfag, gjennom ulike temaarbeid og gjennom ulike aktiviteter gjennom hele året. Gjennom undertemaer som står i barnehagens årsplan, er vi i kontinuerlig utforskermodus og bruker de små øyeblikkene i hverdagen til gode samtaler og undring sammen med barna.  

Helene Harefrøken har turdag hver onsdag. Da utforsker vi barnehagens nærområde sammen, og barna kan nyte sin medbrakte matpakke og drikke de har med i sekken sin. Det er ikke å ankomme et bestemt sted som er målet for våre turer, men turen i seg selv. Opplevelsene på veien, undring og utforsking er nøkkelord når Helene Harefrøken går på tur.  

Personvern og cookies