Nøtteliten

Nøtteliten er avdelingen for to- treåringene. Fokusområder på Nøtteliten er språk og samlek. I toårsalderen skjer det mye i barnas språkutvikling. For å stimulere barnas språkutvikling leser vi blant annet mye, og spiller bildelotto. Vi støtter også barnas språk og lek ved å være aktivt tilstede i lek og aktiviteter. Fra å leke ved siden av hverandre, kan vi nå se at barna er mer opptatt av hverandre. Derfor jobber personalet på Nøtteliten spesielt med å støtte barna i å ta kontakt med hverandre på en positiv og hensiktsmessige måte. For at vi skal kunne gi hvert enkelt barn den oppmerksomheten det fortjener, deler vi oss i små grupper så ofte vi kan.  

Toåringene er aktive, og vi legger til rette for at de skal få bevege seg masse ved blant annet å balansere, krype under, klatre over, koordinere øye og hånd ved å kaste, og øye- og fot ved å sparke. Når våren kommer ser Nøttelitenbarna syklene med nye øyne, og klatrestativet er flittig i bruk. Vi går på tur utenfor barnehagens område, men holder oss i nærområdet. Vi har en fin plass i skogen rett ved siden av barnehagen der barna får utforske alt skogen har å by på, samtidig som den gir hvert enkelt barn akkurat den motoriske utfordringen det trenger 

På Nøtteliten er en stor del av realfag å telle, å lære former og å kategorisere. Med jevne mellomrom gjennomfører vi realfagseksperimenter. Vi legger til rette for at barna får bruke sansene sine i læring gjennom aktiviteter. Når vi sorterer leker kategoriserer vi dem ved å sortere de i ulike kasser. 

Barna på Nøtteliten er i en alder der de gjerne ønsker å være selvstendige. Dette støtter vi barna i ved blant annet å oppmuntre dem til å kle på seg selv i størst mulig grad. Barna får oppgaver som å hente og legge på plass klær, dekke på bord og rydde opp leker etter seg. 

Personvern og cookies