SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Nes kommune har utarbeidet en plan for overgang fra barnehage til skole. Planen er retningsgivende i forhold til samarbeidet mellom barnehage og skole. Espira Opaker samarbeider med Skogbygda skole gjennom ulike samarbeidsarenaer i løpet av barnehageåret. Det holdes overføringsmøter på generelt grunnlag med skolen innen 15. juni hvert år.

Vi i Espira Opaker legger opp til en besøksdag til de skolene barna skal begynne på, og vi legger tilrette for overføringsmøter med aktuelle skoler.Når det er nødvendig har vi overføringsmøter med skolen sammen med foreldre.

I Espira Opaker;

  • får alle Skolespirene egen skolespiresekk med pennal, perm og t-shirt
  • har alle Skolespirene et eget felles tilbud med samlinger en eller to ganger i uken gjennom hele barnehageåret. Barna blir kjent med ulike former og farger og matematiske begreper, og skriftspråket gjennom bokstavene våre. Tilbudet legger ikke vekt på innlæring av lese og skriveferdigheter, men på grunnleggende ferdigheter som er viktig at barnet mestrer før skolestart. Hensiktsmessige læringsstrategier, selvhjelpsferdigheter samt å inneha gode sosiale ferdigheter er noe vi har fokus på.
  • har Skolespirene to turer til Årnes i løpet av barnehageåret.
  • har Skolespirene egne turer i nærområdet hvor de lager mat ute
  • har Skolespirene noen flere oppgaver i barnehagen og de lærer mer krevende regler og sanger
  • har Skolespirene noen flere oppgaver i barnehagen, og de lærer mer krevende regler og sanger
  • overnatter Skolespirene i barnehagen på høsten. Overnattingen er i månedskiftet august/september.
  • er det overnattingstur i juni
  • besøker de barneskolen en gang sammen med personalet på våren.
  • kjøper FAU spirelue til alle Skolespirene og barnehagen lager spirekort som barna får til 1. mai.

 

Personvern og cookies